Vår kompetens och erfarenhet ger kvalitet

Felsökningsschema Slushmaskiner

Problem Orsak Åtgärd
Maskinen vill inte starta.

Strömtillförsel saknas.
Locket sitter inte korrekt.

Kontrollera strömtillförseln.
Kontrollera gröna brytaren.
Justera locket så att det sitter rätt.
Slushen är för tjock. Konsistensen behöver justeras.

Justera inställningen genom skruven på maskinens baksida ovanför exponeringspanelen.
- = minskad kyla.

Slushen är för lös. Konsistensen behöver justeras.

Se ovan.
+ = ökad kyla.

Maskinen har frusit. Transportssprintern sitter kvar (en för var tank). Avlägsna transportsprintern. På baksidan av maskinen under exponeringspanelen.
Maskinen kyler inte. Den röda lampan PRESS tänd på manöverpanelen?

Igentäppt kondensor.
Vattentillförsel saknas och säkerhetstrycksvakten har därför aktiverats.

Rengör kondensorn.
Kontrollera vattnet. Återställ sedan genom att trycka på den röda utåt stående knappen under maskinen på höger sida.

 

Vill du bli kontaktad?

Actors kompetenta personal står alltid till din tjänst. Fyll i dina uppgifter nedan.