Vår kompetens och erfarenhet ger kvalitet

Kvalité- och miljöpolicy

Kvalité

ACTOR skall verka för att:

  • Leverera tjänster och produkter av sådan kvalité att våra kunders förväntningar blir till fullo uppfyllda.
  • Detta förutsätter en tjänst eller produkt av jämn kvalité i alla led.
  • Vara lyhörd för marknadens krav och ständigt förbättra vårt arbete.
  • Följa myndigheters krav och bestämmelser.
  • Att all verksamhet och tjänster måste betraktas som ett uttryck för vår kvalité.
  • Detta är av avgörande betydelse för vår konkurrensförmåga och lönsamhet, samt ett villkor för en framstående position inom branschen. 

Miljö

ACTOR skall leverera energi effektiva anläggningar som tar hänsyn till inre och yttre miljö:

  • Vi eftersträvar, att i vårt dagliga arbete använda material och metoder och hålla oss informerade om de nyheter och förbättringar på marknaden som är skonsamma mot miljön.
  • Miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människan och miljön.
  • Vår personal utbildas och informeras i miljöfrågor så att ett miljömedvetet beteende möjliggörs och uppmuntras.
  • Vi skall följa gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som organisationen berörs av.

Vill du bli kontaktad?

Actors kompetenta personal står alltid till din tjänst. Fyll i dina uppgifter nedan.