Vår kompetens och erfarenhet ger kvalitet

Mjukglassmaskiner

Allmänt om mjukglassmaskiner

Nedan följer några centrala begrepp 

Gravitation eller pump?

Generellt är pump att föredra eftersom den ger större volymökning åt glassen men samtidigt är pumpen maskinens svagaste länk vad gäller rengöring och allmän skötsel. Gravitationsmaskinens styrka ligger i enkelheten vad gäller rengöring och allmän skötsel. Nya moderna konstruktioner ger även acceptabel volymökning. 

Kapacitet mjukglassmaskiner

Liter/timme är det vanligaste måttet men gäller endast under optimala förhållanden. I det dagliga arbetet är även cylindervolymen av stor betydelse eftersom den avgör hur mycket glass maskinen kan leverera utan tid att ”ladda om” 

Mixtank

Vanligast är fast tank på maskinens översida. Ett nyare alternativ är löstagbar tank eller s.k. ”bag in box”. Tankens volym avgör hur ofta maskinen behöver fyllas på. 

Med eller utan pastöriseringsfunktion?


S.k. självpastöriserande maskiner har funktionen att hetta upp sig och därefter kyla ned sig på kort tid för att döda ev. bakterier. Detta gör det möjligt att öka diskintervallen till ca en gång per månad i stället för en gång per vecka. Vid diskningen är smutsen mer fastbränd och mixens smak kan påverkas av upphettningen (typ kokt mjölk). 

Luft- eller vattenkyld?

På golvmodeller är vatten att föredra eftersom de går tystare och inte avger värme. På bänkmodeller med lägre kapacitet fungerar även luft, fördelen är då att maskinen blir lättare att flytta till alternativ placering under t.ex. lågsäsong. Nykonstruerade luftmaskiner väsnas betydligt mindre än äldre modeller. 

Reparationer – underhåll – ekonomi

Glassmaskiner är dyra att köpa och dyra att reparera. Trots detta är de en guldgruva för sina ägare när rätt maskin står på rätt ställe. 80 % av alla upplevda ”fel” på maskiner yngre än 5 år beror på bristande underhåll eller felaktigt handhavande. Användarens kunskaper är lika viktiga som maskinens egenskaper, den maskin som är optimal för ”proffset” kan vara katastrof för ”klanten”. Att lyfta användarens kunskaper ett snäpp är ofta det bästa sättet att förbättra ekonomin. 

Vill du bli kontaktad?

Actors kompetenta personal står alltid till din tjänst. Fyll i dina uppgifter nedan.